De activiteiten commissie regelt en administreert de activiteiten. De taken van de commissie zijn:

 • Twee keer per jaar samenstellen van de agenda voor het komende half jaar. Dit in overleg met het bestuur.
 • Bespreken met de penningmeester wat de korting voor leden op de activiteiten
 • Contact met de manege over:
  • Minimaal en maximaal aantal deelnemers
  • De prijs
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Betaalmethode 
  • Definitief aantal deelnemers (paar dagen voor de activiteit)
 • Administreren van de activiteiten:
  • In de agenda op de website, voor de communicatie naar de leden
  • In een excel bestand, voor de administratie van de betalingen
  • Versturen van de uitnodigingsbrief aan de deelnemers, ongeveer 1 week voor de activiteit
  • Regelen van een contactpersoon tijdens de activiteit. Deze contactpersoon houdt in de gaten dat op de dag van de activiteit alle deelnemers aanwezig zijn, verzamelt evt. de (financiĆ«le) bijdrage van de deelnemers en regelt de definitieve afrekening met de manege.

De activiteiten commissie bestaat uit Simone Dassen, Laura de Rochemont, Dineke Hoekstra en Jean Jacques Georges.

Deze commissie van 2 - 4 personen stelt vier keer per jaar het verenigingsblad samen: de Stalpraet. De Stalpraet bestaat uit bijdragen van onze leden over o.a. de aktiviteiten die geweest zijn of aktiviteiten op ruitersportgebied die de leden hebben meegemaakt. Aangevuld met artikelen uit andere bladen. De taken van de redactie zijn:

 • Verzamelen van de bijdrages van de leden
 • Opmaken van de stukken in de stijl van de Stalpraet
 • Eindredactie van de Stalpraet, dwz alle verzamelde stukken tot een geheel vormen
 • Publiceren van de Stalpraet op de website

De Stalpraet redactie bestaat uit Dineke Hoekstra en Gesine Westphal.

Deze commissie controleert de financien, zoals geadministreerd door de penningmeester. De commissie komt 1 x per jaar samen en bestaat uit 2 personen. De taken van de commissie zijn:

 • Controleren van de boekstukken die ten grondslag liggen aan de administratie (steeksproefsgewijs)
 • Controleren van de resultatenrekening en de balans.
 • Verslag doen van de controle tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Iemand kan maximaal 2 achtereenvolgende jaren lid zijn van deze commissie.