Deze commissie van 2 - 4 personen stelt vier keer per jaar het verenigingsblad samen: de Stalpraet. De Stalpraet bestaat uit bijdragen van onze leden over o.a. de aktiviteiten die geweest zijn of aktiviteiten op ruitersportgebied die de leden hebben meegemaakt. Aangevuld met artikelen uit andere bladen. De taken van de redactie zijn:

  • Verzamelen van de bijdrages van de leden
  • Opmaken van de stukken in de stijl van de Stalpraet
  • Eindredactie van de Stalpraet, dwz alle verzamelde stukken tot een geheel vormen
  • Publiceren van de Stalpraet op de website

De Stalpraet redactie bestaat uit Dineke Hoekstra en Gesine Westphal.