Deze commissie controleert de financien, zoals geadministreerd door de penningmeester. De commissie komt 1 x per jaar samen en bestaat uit 2 personen. De taken van de commissie zijn:

  • Controleren van de boekstukken die ten grondslag liggen aan de administratie (steeksproefsgewijs)
  • Controleren van de resultatenrekening en de balans.
  • Verslag doen van de controle tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Iemand kan maximaal 2 achtereenvolgende jaren lid zijn van deze commissie.