Activiteiten

Per jaar Per maand Per week Vandaag Zoeken Ga naar maand
Download als een iCal bestand
Algemene Ledenvergadering
Vrijdag, 05 Februari 2021, 20:00 - 22:00
Hits : 764

Hierbij nodigen we onze leden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze wordt gehouden op vrijdagavond  5 februari 2021. Deze keer vanwege de corona maatregelen zal de vergadering geheel online gedaan worden. 

De vergadering start om 20:00 en eindigt om 22:00 uur.

Agenda

  • Opening/ingekomen stukken
  • Notulen ALV 14 februari 2020
  • Evenementen 2020/2021
  • Financiën 2020/2021
  • Legmeer 2020/2021
  • Verkiezing Bestuur
  • Verkiezing Kascontrolecommissie
  • Rondvraag
  • Sluiting

 

Contact Dineke