Dutch English French German Italian Spanish

Wilt u lid worden? Ga naar Vereniging en download het inschrijfformulier. Stuur het ingevulde formulier naar bigblueruitersport@yahoo,com of kom eens langs op onze lesavond  op de Legmeermanege

Onze bankrekening is:

 • NL18 ABNA 0545 9290 40

t.n.v. de Big Blue Recreatieve Ruitersportvereniging te Amsterdam

De evenementen commissie regelt en administreert de maandelijkse buitenactiviteiten. De commissie bestaat uit 2 à 3 personen. De taken van de commissie zijn:

 • Twee keer per jaar samenstellen van de agenda voor het komende half jaar. Dit in overleg met het bestuur.
 • Afspraken maken met de maneges over het evenement
 • Bespreken van de korting voor leden op de evenementen met de penningmeester
 • Opvoeren van de agenda op de website
 • Administreren van de aanmeldingen van de leden
 • Versturen van de uitnodigingsbrief aan de deelnemers. Dit gebeurt zo'n twee weken voor de aktiviteit.
 • Onderhouden van het contact met de manege over de stand van zaken t.a.v. de aanmeldingen
 • Doorgeven van het definitieve aantal deelnemers een paar dagen voor de aktiviteit.
 • Regelen van een contactpersoon tijdens de aktiviteit. Deze contactpersoon houdt in de gaten dat op de dag van de aktiviteit alle deelnemers aanwezig zijn, verzamelt evt. de (financiele) bijdrage van de deelnemers en regelt de definitieve afrekening met de manege.

In 2016 worden de evenementen geregeld door het bestuur.

Deze commissie van 2 - 4 personen stelt vier keer per jaar het verenigingsblad samen: de Stalpraet. De Stalpraet bestaat uit bijdragen van onze leden over o.a. de aktiviteiten die geweest zijn of aktiviteiten op ruitersportgebied die de leden hebben meegemaakt. Aangevuld met artikelen uit andere bladen. De taken van de redactie zijn:

 • Verzamelen van de bijdrages van de leden
 • Opmaken van de stukken in de stijl van de Stalpraet
 • Eindredactie van de Stalpraet, dwz alle verzamelde stukken tot een geheel vormen
 • Publiceren van de Stalpraet op de website

De Stalpraet redactie in 2016 bestaat uit Marije Verduijn en Dineke Hoekstra

Deze commissie controleert de financien, zoals geadministreert door de penningmeester. De commissie komt 1 x per jaar samen en bestaat uit 2 personen. De taken van de commissie zijn:

 • Controleren van de boekstukken die ten grondslag liggen aan de administratie (steeksproefsgewijs)
 • Controleren van de resultaten rekening en de balans.
 • Verslag doen van de controle tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering