De IBM Ruitersportvereniging is opgericht in 1971. Er is in die jaren heel veel gebeurd. We zijn in leden aantallen gegroeid en weer afgenomen. We hadden bij vier verschillende maneges lesavonden. Nu lessen er nog maar een paar leden bij de Legmeermanege. Er zijn vele buitenritten, weekenden en kijkevementen georganiseerd. En in 2006 is de naam veranderd: we heten nu de BBR Ruitersportvereniging. 

ibm logo

Al in 1958 is de eerste aanvraag voor een IBM Ruitersportvereniging gedaan. Toen bleken er echter nog maar drie personen geïnteresseerd in zo’n vereniging. In 1971 werd het idee voor een ruiterclub weer opgevat, ditmaal door de heer E. Broekhuyzen. De personeelsvereniging van IBM ging akkoord met de oprichting, indien minimaal 12 leden zich zouden aanmelden. Op 13 april heeft toen de daadwerkelijke oprichtingsvergadering plaatsgevonden en was de IBM Ruitersportvereniging een feit. E. Broekhuyzen werd voorzitter, bijgestaan in het bestuur door de heer R. Kleine (penningmeester) en mevrouw L. Knipscheer (secretaris).

Het onderstaande bericht komt uit het IBM blad ´Impuls´ van 1971.

Ruitersport

Op dinsdag 13 april is de twaalfde Amsterdamse club opgericht door een aantal enthousiaste paardrijders en paardrijdsters. Begin februari 1971 waren deze dames en heren begonnen met paardrijden van de edele 1pk'ers. In de overdekte manege Boszicht aan de Bosrandweg in Bovenkerk, aan de zuidelijk rand van het Amsterdamse bos werden de eerste schuchtere schreden gezet. Een groep van 12 startte op maandag en een andere groep van 12 op vrijdag: beide van 19.00-20.00 uur. Het enthousiasme voor deze actieve sport was dermate groot, dat besloten werd een club op te richten.

De belangrijkste factoren welke tot de oprichting hebben geleid zijn:

  • Het behouden van de continuïteit van een groep (geen deelname van niet-IBM'ers, al dan niet gevorderd)
  • Het stimuleren van deze actieve sport bij IBM medewerkers

Er staan 13 aspirant leden op de wachtlijst om een nieuwe groep te gaan formeren. Het lesgeld bedraagt momenteel zeven gulden bij een afname van 10 lessen ineens.

Op Tweede Paasdag en Koninginnedag is reeds een aantal bosritten gepland. Op vrijdag 21 mei werd een rit in de duinen en op het strand rond Castricum.

Uiteindelijk heeft de vereniging 37 leden en krijgt 1000 gulden subsidie van IBM. Op 27 april 1971 werd er al buiten gereden bij Manege Groot in Egmond aan de Hoef. De prijs voor twee uur paardrijden bedroeg in die tijd maar liefst fl. 10,75. In dat jaar wordt ook een zgn kijkevenement georganiseerd, nl. een bezoek aan Jumping Amsterdam. Het ruiterweekend wordt gehouden in Hoogerheide.

In de jaren daarna worden er al meer buitenritten gereden en ruiterweekenden georganiseerd. In 1977 is er voor de eerste keer een internationaal ruiterweekend. Er is contact met de duitse IBM ruitersportvereniging en de IBM-Mainz ruiters komen naar Nederland om te rijden in de mooite omgeving bij Soest. Het jaar daarop wordt het ruiterweekend door IBM-Mainz georganiseerd.

In 1980 waren de lesuren niet helemaal vol en wordt er een ledenwerfactie gehouden. Met succes: halverwege het jaar zijn de lesuren vol. De vereniging biedt ook de mogelijkheid aan tot het behalen van het Ruiterbewijs. 

In 1975 begon men uit te kijken naar een andere manege dan Boszicht, omdat men daar niet zo tevreden was. Per 1 september 1975 is de club gaan rijden bij de Legmeermanege. 

Carrousel1In 1983 bestaat de vereniging 12,5 jaar en dat wordt gevierd met een feest in de Legmeermanege. Het hoogtepunt van het feest was natuurlijk de demonstratie van de paardrijkunst van een aantal leden. Dit in de vorm van een carrousel.

In 1990  verandert het internationale karakter. De Duitsers hebben te kennen gegeven (na 12 jaar) wat anders te willen en de Engelsen wilden graag ook hun activiteiten "uitbreiden". De Engelsen komen eerst bij ons tijdens het weekend te Burgh-Haamstede om te proeven hoe alles door ons geregeld en gedaan wordt.

Dit was ook het jaar van: Woudenberg, TOETSdagen, Slaapmutsjes en/of Vroegevogeltjes, Paardenrusthuis, Kootwijk, Noordwijk, Soest, Schoorl, "vossenjacht" en de Bereden Politie.

In de jaren tachtig wordt er op de Legmeermanege een vijfkamp georganiseerd. Er zijn andere bedrijfsverenigingen die op de Legmeermanege rijden: ABN AMRO, Postbank, VU. Tezamen met de IBM vereniging en de Legmeermanege hebben we de vijf partijen voor de dressuurwedstrijden. In 1990 wordt deze vijfkamp door de IBM-ruiters gewonnen met 1235.5 punten.

 


Carrousel, een unieke teamsport

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Carrouselrijden

De historie van het carrouselrijden gaat helemaal terug op de middeleeuwen. Bij de riddertoernooien werden door deelnemers, in feestelijke kleding, rijkunstige voorstellingen gegeven. Hierbij werden in colonnes o.a. voltes gereden. In Nederland werd het carrouselrijden in 1900 ingevoerd bij het lesgeven, dit om de discipline te bevorderen en het rijden interessanter en moeilijker te maken. Het was mode in die tijd dat de gegoede burger Frans als voertaal had en nog steeds is Frans vaak de taal waarin de carrousels gecommandeerd worden. Hoewel het tegenwoordig toegestaan is in het Nederlands te commanderen.

Een carrouselgroep bestaat uit 12, 16 of 20 ruiters die in een geordende colonne met tweeën naast elkaar een aantal basis dressuurfiguren uitvoeren. De manoeuvres worden gereden op door de groepen zelf samengestelde en uitgezochte muziek. Het gaat dus niet om een soort show, maar om heel precies uitgevoerde en met stijl gereden figuren. Het effect ontstaat door de uniformiteit van de groep, waarbij geen enkele ruiter of paard opvalt, en het tempo, de onderlinge afstand en afstemming op elkaar het niveau bepalen. 

Carrouselrijden is een teamsport binnen het paardrijden. Het leuke is dat het eindresultaat niet afhangt van het niveau van een enkel paard of ruiter maar van de groep in zijn geheel. Daarentegen is het ook voor een ruiter een uitdaging om met carrousel bezig te zijn omdat de combinatie zich aan moet passen binnen de groep en is carrouselrijden een heel gezellige manier om op een totaal andere wijze met paardrijden bezig te zijn.

De vereniging

Het 20 jarig jubileum wordt gevierd met een dagje Noordwijkerhout. Ruim 80 ruiters hebben die dag een 2 uursrit door de duinen en over het strand. Tussen de middag geniet iedereen van een lunch en tot slot ontvangen alle leden een blauwwitte paraplu met het logo van de IBM Ruitersportvereniging. In 1991 heeft de vereniging de meeste leden (iets meer dan 200) hetgeen door allerlei (organisatie) veranderingen de daarop volgende jaren flink zal dalen. 

Tot 1995 ontvingen we subsidie van IBM, maar helaas dat stop. Tijdelijk zegt de Directie. Echter voor ons is dat zo gebleven, terwijl in andere landen de subsidiekraan wel (weer) open is gegaan. Het lidmaatschap wordt in twee stukken verdeeld: Je wordt lid van de vereniging en kunt dan ook lid worden van de afdeling paardrijlessen.

010511 002aHet 25 jarig jubileum wordt gevierd met een feestavond in de Legmeermanege met demonstraties Bereden Politie, Western, Friezen en ‘paarden in de nacht’  (dat laatste was een verrassing van Hans Zweers, de eigenaar van de manege). Zijn vrouw, Nel, kwam met 3 andere ruiters in een donkere manege binnen. Zij hadden fluorescerende banden op hun lichaam en op die van de paarden. Het was een heel bijzonder gezicht al die bewegende lichtstrepen door de bak.

De onderlinge dressuur wedstrijden worden ook anders georganiseerd. Niet meer op een zondag maar elke maand rijden een paar deelnemers hun proefje tijdens het eerste uur. Dat is twee jaar zo gegaan en vanwege te weinig belangstelling is deze competitie gestopt.

In juli 1999 wordt aan de IBM Ruitersportvereniging het vertrouwen gegeven als enige volwassenengroep nog op de vrijdagavond bij de Legmeermanege te mogen blijven rijden. We werden nu voor een groot deel ‘selfsupporting’. De manege eigenaar verzorgt de paarden en wij (de leden) doen: bardienst, staldienst en het op/afzadelen van de paarden.

In 2000 rijdt de club 25 jaar op de Legmeer. Tijd voor een feestje! Het jubileumcadeau gaat nu naar de manege: lichtgewicht springmateriaal. Lekker licht materiaal om op te stellen. 

Ruiterweekenden

Frankrijk2002 2

In 1996 is de internationale driehoeksverhouding gestart. We hielden ruiterweekenden samen met de IBM ruitersportverenigingen uit London en Parijs. De Fransen organiseren de eerste bij manege Picotin in de buurt van Parijs. Een jaar later gaan we naar Kent in Engeland, met zoete high tea, een hengstenfarm en een goede sfeer. In 1998 is het de beurt aan de Nederlanders om in eigen land een weekend te organiseren. Dat vindt plaats in Zeeland met prachtig weer en veel gezelligheid. Het volgende jaar weer naar Frankrijk, nu naar de Provins. Extra apart was dat het complete dorpje was omgetoverd in Middeleeuwse stijl. We mochten daar te paard verkleed en wel deelnemen aan het feest. In 2000 reizen we af naar The New Forest in Engeland. Het is daar heerlijk rijden, zonder ruiterpaden of drukke bossen.

Zowel in 1996 als in 1997 gingen we voor het nationale ruiterweekend naar Ommen in Drenthe. In 2000 gaan we naar Ameland voor een geslaagd weekend, mede dankzij het schitterende weer en rijstal De Blinkert waar men echt goed is voor de paarden. De voor een groot gedeelte Friese paarden laten een onvergetelijke indruk achter bij de ruiters. Tijdens het wadlopen demonstreert Evert ook nog hoe een levende wadwurm gegeten moet worden.

Activiteiten

Callantsoog 1Er waren bijzondere niet-ruiter activiteiten: een bezoek aan de Koninklijke Stallen en een spectaculaire show van de Bereden Politie Amsterdam in hun nieuwe onderkomen. Opmerkelijke ritten waren een midzomernacht rit in Callantsoog, met neutje en gebakken visjes toe, het dameszadel rijden (niet alleen voor dames!) en altijd fantastische ritten bij manege Groot in Egmond of de goedbezochte springlessen bij manege Groenewoude in Woudenberg. 

De vereniging

We reden bij 2 maneges De Eenhoorn in Hoorn en De Legmeermanege in Amstelveen. Omdat er te weinig leden bij De Eenhoorn reden, werd in 2001 het contact met De Eenhoorn verbroken en werd de Legmeer de enige verenigingsmanege. Ook bestaat in 2001 de club 30 jaar. Dit wordt gevierd op landgoed Nienoord in Leek, Groningen. Op het landgoed is het Nationaal Rijtuigmuseum gevestigd. Er waren tijdens het jubileum twee feestjes. Het eerste feestje was natuurlijk het 30-jarig bestaan en als tweede feestje werden de voorzitter en penningmeester voor hun vele jaren trouwe dienst ‘In Het Zonnetje Gezet’. Om ze nog dichter bij de zon te brengen kregen ze als verassing van de vereniging een rondvlucht boven Leek aangeboden. De piloot was ons eigen vliegende ruiterlid Robin!

In 2002 gaat na 20 jaar de voorzitter met vervroegd pensioen. De nieuwe voorzitter wordt Lilianne. Zij vond dat vele handen licht werk maken. Zo werden vanaf 2004 verschillende activiteiten van het bestuur weer verdeeld over commissies: Evenementen, Bardienst en afsluiten, Stal Eind Controle en de Stalpraet. Een structuur zoals de BBR die heeft overgenomen.

In september 2004 wordt het eerste lustrum gevierd van 5 jaar zelfstandig alles op de Legmeer vrijdagavond regelen. Ook de lessen hadden een feestelijk karakter met wat we nu ook wel ‘politieoefeningen’ noemen. Ook was er een grote bal waarmee paarden (en ruiters) konden voetballen. In 2006 wordt het 35-jarig jubileum gevierd bij manege Groot in Egmond. Op dezelfde dag wordt  de IBM vereniging ontbonden en wordt de Big Blue Recreatieve Ruitervereniging opgericht. Maar liefst 5 bestuursleden worden gekozen: Hans, Dineke, Niek, Fred en Sinus. En coördinatoren voor de verschillende commissies: Vanessa, Matthijs en Gesine. 

Ruiterweekenden

DSCN0289Internationaal Ruiterweekend in 2001 was in Nederland, de Franse IBM ruiterclub kwam bij ons op bezoek in Loon op Zand, Brabant. Van de Engelse IBM vereniging kon helaas niemand komen. In 2002  is samen met de IBM Riding Club uit Parijs het laatste Internationale Ruiterweekend in Frankrijk in de prachtige baai van de Somme in Picardie geweest. Alles was daar zo prima bevallen dat we in 2005 zijn teruggekomen voor een Internationaal Ruiterweekend zonder buitenlandse IBM ruiterverenigingen. Mjammie... volop plats met fruits de mer! In 2004 gingen we met een gezellige groep Nederlandse ruiters een hele week naar Polen voor een Penates ruitervakantie. Het was lekker ontspannen, een mooie gevarieerde omgeving met goede paarden en lekker Pools eten. 

Voor de nationale ruiterweekenden gingen wij in 2002 naar manege Schoonloo in Drenthe. In 2003 naar Rijstal Venhof in Herkenbosch. Ja,  we zijn zelfs even Internationaal geweest omdat we tijdens de dagtocht even de grens met Duitsland zijn over gegaan. In 2004 naar Manege De Boschhoeve in Soerendonk. Naast het paardrijden was er een heerlijke aspergemaaltijd, hebben we fikkie gestookt rondom een  grote voorkorf en was er een nachtelijke dropping c.q. spooktocht gehad... wat kwam daar toch grommend uit de bosjes??  In 2005 met de boot over naar Ameland om te rijden bij rijstal Le Cheval en rijstal De Blinkert. We reden veel op het strand en er waren heel veel Friezen. Alle eten en drinken was selfsupporting. Dank aan de eieren-met-spek-bakkers, stampot andijvie kok, Mexicaanse wraps makers en de volledige afwas-en opruim crew! In februari 2006 was het laatste IBM ruiterweekend: Het Die-Hard-weekend in Markelo.

Activiteiten

P9120174Op de zomermaanden na werd er elke maand een activiteit voor de ruiters georganiseerd. Op een enkele rit na werden ze allemaal goed bezocht. Voor de buitenritten zijn favoriete locaties manege Groot in Egmond, Ruitersportcentrum in Maarn en springlessen bij manege Groenewoude in Woudenberg. Maar ook waren er westernlessen, IJslander ritten en is er buiten gereden op Tinkers. De jaarlijkse traditionele topper is de Snertrit in december. Dat organiseren we op verschillende maneges, maar wat vast staat is de kop Snert met roggebrood en spek na afloop. Daarnaast is er regelmatig gekoetsierd bij manege Onder de Kastanje in Kootwijkerbroek en konden niet-ruiters gezellig mee in de koets.

 

De vereniging

In deze periode kende de vereiniging wel wat bestuurlijke bewegimgen. Zo was de vereniging begonnen met een vijfkoppig bestuur, maar werd afgeslankt naar een driekoppig bestuur. Daarnaast werd er ook het één en ander gedaan aan de organisatie binnen de Legmeermanege door coördinatoren aan te stellen voor de evenementen, de bar, de stallen en ook het wekelijks hete hangijzer: de indeling van de paarden.

Er zijn rond-de-bar-gesprekken gehouden voor wat betreft de gang van zaken op onze thuisbasis, de Legmeermanege.

In deze periode eindigde het voorzitterschap van Hans Jagtenberg. Als dank voor bewezen diensten is hij benoemd tot erelid van deze vereniging. De voorzittershamer werd overgenomen door Jean-Jacques Georges.

In 2011 konden wij het veertig jarige bestaan vieren van de vereniging en het 5 jarige jubileum van de vereniging in haar nieuwe vorm. Dit is gevierd met een speciale lesavond met demonstraties en het vertoon van oude foto’s en films in de Legmeermanege. Als cadeau kregen de leden een fleece-sjaal. Daarnaast is er ook nog een speciale jubileumrit gehouden in Berlicum.

Ruiterweekenden

Soerendonck1In deze periode werden ook weer de nodige ruiterweekenden gehouden. Nationaal bij Manege De Boschhoeve in Soerendonk, Manege De Eendracht in Vrouwenpolder, Manege Grol te Renesse, Manege Knollegruun in Schoonlo en Manege Smit in Pesse. Internationaal in de Ardennen bij Domaine du Menil in Lierneux, België.

Activiteiten

DamesZadel2007

De activiteiten werden goed bezocht in deze jaren, met 2009 als topjaar qua aantal activiteiten en deelnemers.

De ritten bij Manege Groot in Egmond en de springlessen in Woudenberg waren weer vaste prik, maar daarnaast zijn er Friezenritten geweest, snertritten, duinritten, strandritten en een dameszadel les. Ook was er de mogelijkheid om een keer voltige te proberen.

Er werd eindelijk weer een Ruiterbewijsexamen gehouden bij Manege Groot, waardoor een mooi aantal van onze leden nu met het felbegeerde SRR Ruiterbewijs rond kunnen rijden.

Hiernaast waren er ook de nodige niet-ruiter-activiteiten. Zo zijn er verschillende darttournooien en themafeesten bij de Legmeermanege geweest, hebben we de Bereden Politie bezocht en was er een trip naar de Willem-Alexander manege, waar het gehandicapten mogelijk wordt gemaakt om toch paard te rijden. En bezochten de Duindigt ruinbaan.

 

De vereniging

Het ledental daalt helaas gestaag. In 2021 hebben we ongeveer 30 leden. Op de Legmeermanege zijn er ook behoorlijk wat veranderingen. Voor Hans Zweers is het weekend erg druk, en daarom wil hij dat de lesavond verplaatst wordt van de vrijdag naar de donderdag. Het aantal leden die op de Legmeermanege de lessen volgen daalt. We kunnen niet meer drie lesuren vullen. In 2017 neemt Doortje Zweers de manege over van haar vader. We hebben vanaf dat moment geen eigen lesavond meer. Er wordt afscheid genomen van onze instructeur, Doortje neemt nl. ook het les geven over. 

De lessen zijn in 2020 en 2021 vanwege de corona maatregelen vaak niet doorgegaan. Wel kunnen ruiters individueel rijden: zelf opzadelen, zelf opstappen, zelf je les indelen en met maximaal 4 ruiters tegelijk in de bak rijden.

Ruiterweekenden

DuMenil1De ruiterweekenden zijn gehouden in Gasselte (twee keer), Breda, Soerendonk, Buinen,  Herkenbosch, Loon op Zand en op Ameland. Maar ook een ruiterweekend weer in het buitenland: in België bij Domaine du Menil. 

Activiteiten

Deelname aan de activiteiten blijft goed lopen. Je merkt wel een duidelijk verschil bij maneges in de groepsgroottes. Waar in de jaren 90 je best in een groep van 12 tot 14 ruiters op stap gaat, is dat nu rond de 8 ruiters. Soms kunnen maneges zelfs nog maar kleinere groepen aan. Deelname aan de ruiterweekenden loopt ook goed.

Met corona hebben we natuurlijk wel impact gehad. Al viel het qua activiteiten in 2020 best mee, er is maar één activiteit afgelast geweest. In 2021 hebben we in januari en februari geen activiteiten georganiseerd.