Dutch English French German Italian Spanish

Rijlessen organiseren we sinds 1975 bij de Legmeermanege in Amstelveen. We hebben in de afgelopen jaren ook wel lesavonden bij andere maneges georganiseerd, maar dat was toch van tijdelijke duur. 

In de jaren 80 en 90 hebben we ruiterweekenden georganiseerd met de Duitse, Franse en Engelse IBM Ruitersportverenigingen. Vanaf 2002 organiseren we zelf ruiterweekenden en -weken in den vreemde. Zo zijn we in België, Polen, Frankrijk en Hongarije geweest. 

 

Al in 1958 is de eerste aanvraag voor een IBM Ruitersportvereniging gedaan. Toen bleken er echter nog maar drie personen geïnteresseerd in zo’n vereniging. In 1971 werd het idee voor een ruiterclub weer opgevat, ditmaal door de heer E. Broekhuyzen. De personeelsvereniging van IBM ging akkoord met de oprichting, indien minimaal 12 leden zich zouden aanmelden. Op 13 april heeft toen de daadwerkelijke oprichtingsvergadering plaatsgevonden en was de IBM Ruitersportvereniging een feit. E. Broekhuyzen werd voorzitter, bijgestaan in het bestuur door de heer R. Kleine (penningmeester) en mevrouw L. Knipscheer (secretaris).

Het onderstaande bericht komt uit het IBM blad ´Impuls´ van 1971.

Ruitersport

Op dinsdag 13 april is de twaalfde Amsterdamse club opgericht door een aantal enthousiaste paardrijders en paardrijdsters. Begin februari 1971 waren deze dames en heren begonnen met paardrijden van de edele 1pk'ers. In de overdekte manege Boszicht aan de Bosrandweg in Bovenkerk, aan de zuidelijk rand van het Amsterdamse bos werden de eerste schuchtere schreden gezet. Een groep van 12 startte op maandag en een andere groep van 12 op vrijdag: beide van 19.00-20.00 uur. Het enthousiasme voor deze actieve sport was dermate groot, dat besloten werd een club op te richten.

De belangrijkste factoren welke tot de oprichting hebben geleid zijn:

  • Het behouden van de continuïteit van een groep (geen deelname van niet-IBM'ers, al dan niet gevorderd)
  • Het stimuleren van deze actieve sport bij IBM medewerkers

Er staan 13 aspirant leden op de wachtlijst om een nieuwe groep te gaan formeren. Het lesgeld bedraagt momenteel zeven gulden bij een afname van 10 lessen ineens.

Op Tweede Paasdag en Koninginnedag is reeds een aantal bosritten gepland. Op vrijdag 21 mei werd een rit in de duinen en op het strand rond Castricum.

Uiteindelijk heeft de vereniging 37 leden en krijgt 1000 gulden subsidie van IBM. Op 27 april 1971 werd er al buiten gereden bij Manege Groot in Egmond aan de Hoef. De prijs voor twee uur paardrijden bedroeg in die tijd maar liefst fl. 10,75. In dat jaar wordt ook een zgn kijkevenement georganiseerd, nl. een bezoek aan Jumping Amsterdam. Het ruiterweekend wordt gehouden in Hoogerheide.

In de jaren daarna worden er al meer buitenritten gereden en ruiterweekenden georganiseerd. In 1977 is er voor de eerste keer een internationaal ruiterweekend. Er is contact met de duitse IBM ruitersportvereniging en de IBM-Mainz ruiters komen naar Nederland om te rijden in de mooite omgeving bij Soest. Het jaar daarop wordt het ruiterweekend door IBM-Mainz georganiseerd.

In 1980 waren de lesuren niet helemaal vol en wordt er een ledenwerfactie gehouden. Met succes: halverwege het jaar zijn de lesuren vol. De vereniging biedt ook de mogelijkheid aan tot het behalen van het Ruiterbewijs. 

In 1975 begon men uit te kijken naar een andere manege dan Boszicht, omdat men daar niet zo tevreden was. Per 1 september 1975 is de club gaan rijden bij de Legmeermanege.